piątek, 2 listopada 2012

Hilary Mala - górnik z Karczówki


Wśród wielu legend związanych z ziemią świętokrzyską, które znajdziemy w licznych publikacjach, jest i taka, której „górale świętokrzyscy” właściwie nie znają.

Karczówka z lotu ptaka

Nasza kraina kojarzy nam się przede wszystkim z lasami i polami, z rolnictwem i zbójami, ale nie z górnictwem. A wiedzieć trzeba, że prawdopodobnie to nie na Śląsku, a właśnie na naszych terenach rozpoczęła się działalność górnicza. Jak podają różne źródła, już 40 tysięcy lat temu w okolicach doliny rzeki Kamiennej wydobywano hematyt. Kielecczyzna to także ruda żelaza, której wydobycie pozwalało na stworzenie prężnego ośrodka hutniczego. Staropolski Okręg Przemysłowy był do końca XIX wieku najstarszym i największym na ziemiach polskich obszarem górniczo-hutniczym. Znajdowały się tu również obfite złoża innych surowców mineralnych. Wydobywano je między innymi na terenach obecnego miasta Kielce.

Historia górnictwa naszego regionu, oprócz faktów, zawiera też spisane a wcześniej opowiadane legendy. Wśród nich jest opowieść o dzielnym górniku Mali, którą opracował i zamieścił na portalu świętokrzyskie.org.pl Tadeusz Dąbrowa. Opowiada ona o historii, jaka prawdopodobnie wydarzyła się na terenie wzgórza Karczówka.

wtorek, 23 października 2012

Festiwal Land Art


Pallotyńskie Centrum Dialogu, Wychowania i Promocji na Karczówce przez najbliższe kilka dni będzie stolicą sztuki współczesnej. Dziś rozpoczął się tam 5. Festiwal „Człowiek i jego sztuka”. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do tworzenia prac z zakresu sztuki Land Artu.

– Chodzi nam o to, aby przybliżyć mieszkańcom regionu, mieszkańcom Kielc, pojęcie sztuki współczesnej, działań w przestrzeni publicznej. Robimy Land Art czyli sztukę ziemi. Wykorzystujemy naturalne materiały, które tutaj przywozimy: kamień, korę, gałęzie, wiklinę i będziemy tworzyć instalację. Każdy mieszkaniec będzie mógł przyłączyć się do naszej pracy, każdy może przyjść, pomóc nam, dołożyć coś od siebie – opowiada Joanna Klich, jedna ze współorganizatorek festiwalu. – Nasz Land Art będzie mały, ale chcemy zapoznać nasze kieleckie środowisko taką formą działań – dodaje Michał Bursig.


Festiwal Land Art


źródło: TVP Kielce